Sonic-Computers s.r.o.

Kontakt

Sonic-Computers s.r.o.

IČO: 35 852 275
DIČ: 2020264037
IČ DPH: SK2020264037

Kontaktné údaje:

Sídlo spoločnosti:
Tekovská 2
821 09
Bratislava 2

Telefónny kontakt:
0915 795 650

Mail:
info@sonic-computers.sk